Ajuda: «Cerca cursos»

Aquest perfil de Formació Professional Bàsica de muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics està enfocat per a alumnat que ha cursat fins a 2º d'ESO, per tant partim d'una formació inicial en aquest camp que podem considerar gairebé nul·la, encara que en general coneguin els ordinadors a nivell bàsic d'usuari.
Tant la teoria com la pràctica, s'aplicaran tenint en compte que l'activitat professional futura d'aquest alumnat, es realitzarà en empreses o entitats públiques o privades, tant per compte propi com a per compte d'altre, de qualsevol grandària i sector productiu, que disposin d'equips informàtics per a la seva gestió. També en empreses dedicades a la comercialització, muntatge, manteniment i reparació d'equips i serveis microinformàtics. Empreses que presten serveis d'assistència tècnica microinformàtica, així com en les diferents administracions públiques, com a part del suport informàtic de l'organització.