Les propietats textuals

Feu clic a l'enllaç https://www.auladecatala.com/adequacio-coherencia-i-cohesio/ per obrir el recurs.