Configuració del qualificador

3. Configuració del qualificador

3.1. Introduir una activitat dins els qualificador

Important

Per introduir una activitat/examen dins el qualificador, hem de fer-ho quan configurem l'activitat, ja sigui un qüestionari o una tasca.Així, en el cas d'una activitat com una tasca, a l'apartat qualificació, tenim un subapartat que es diu categoria de la qualificació. Si prèviament hem creat les categories , aquí ens sortiran les categories creades i seleccionarem la corresponent.a) Introducció d'una tasca dins una categoria

  

b) Introducció d'un qúestionari dins una categoria

  

Figura 11: Introducció d'activitats dins una categoria.