Configuració del qualificador

3. Configuració del qualificador

Per configurar el qualificador hem d'anar al menú qualificacions que es troba dins l'apartat navegació de cada matèria. Una vegada allà hem d'anar al menú  "Configuració". A la part d'abaix surten varis botons, un d'ells és per afegir categories. Afegim dues categories, una per activitats i l'altre pels exàmens. Una vegada allà hem d'anar a l'opció Edita i configurar les diferents opcions de les categories creades i de la categoria mare, aquesta categoria té el nom de la matèria.


Figura 7: Configurar el qualificador

Figura 8: Crear una categoriaImportant

Opcions recomanades de configuració de les categories:

  1. El tipus de càlcul mitjana ponderada de les qualificacions, però existeixen altres configuracions.
  2. Exclou les qualificacions buides està desactivat, això significa que totes les activitats o elements de qualificacions buits computen com a zero, però existeix una opció alternativa.
  3. Les activitats se'ls assigna el rang 0-10, però existeixen altres configuracions.Figura 9: Configuració de la categoriaIMPORTANT

Als diferents elements que tenim dins el qualificador hem de posar el pes que ha de tenir, tant a la categoria, com als elements que hi ha dins la categoria. Podem veure això a la imatge 10, pes de les categories, pes de les activitats i pes dels elements de qualificació.a) Pes de les categories

  

b) Pes de les activitats online

  

c) Pes del elements que representen els exàmens

  

Figura 10: Configuració de les ponderacions o pesos.


Vídeo. Configuració del qualificador