Configuració del qualificador

1. Categories i ponderacions per ensenyament

1.1. Categories. Ponderacions dels elements.

Un exemple aplicat és el cas de batxillerat a distància on tenim el següent esquema que ens ilustra el que haurem de fer:


Figura 1: Esquema de les categories del qualificador a batxilleratIMPORTANT

A més de les ponderacions de les categories, s'ha de establir les ponderacions dels elements que hi ha dins les categories. Per exemple, dins la categoria activitats online tendrem les diferents activitats, on haurem d'establir una ponderació relativa entre elles, és a dir, si valen el mateix, si unes valen el doble que les altres.....A la imatge de la figura 2 veim com s'han creat dues categories dins el qualificador, una per a les activitats online, que val un 30% (fletxa blava), i una per als exàmens (fletxa vermella), que val un 70%. Cada elements de cada categoria val el mateix en aquest cas, però podem donar-li diferent pes si volem. Finalment obtenim les mitjanes de cada categoria (color vermell) i d'ambdues categories(color groc) amb la ponderació que hem establert.Figura 2: Exemple de categories creades