Document relació Valors Universals i Arquetips de Karl Jung

Després de la recerca dels arquetips universals de Karl Jung, relaciona al manco tres d'ells amb el Valors Universals treballats a classe i presents al llibre de texte del mòdul