Activitat 4 ( tasca sobre guia d'avaluació)

Fes una guia d'avaluació amb 3 criteris. Adjunta una captura en format pdf  de la mateixa.(*Seràs avaluat amb un guia d'avaluació)