• SA1 NOMBRES NATURALS

    Prova 1 El sentit numèric: Numeració, operacions, operacions combinades, arrodoniment, potències i arrels.
    (1ABCD Dijous 05/10/23)

    [1EF]