Ajuda: «Cerca cursos»

La matèria de Cooperació i Serveis a la Comunitat de l’ESO cerca inculcar la importància del desenvolupament sostenible, despertar la curiositat, l‘actitud crítica, el pensament dels alumnes i la igualtat d’oportunitats entre gèneres.

La Cooperació i Serveis a la Comunitat és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. És a dir, és un projecte educatiu amb utilitat social.

Aquesta matèria va destinada a alumnes amb esperit crític i amb ganes d’aportar canvis i propostes de millora davant de diverses situacions dins dels contexts personal, escolar, social i professional que ens envolten. Per tant, han de tenir una actitud de compromís envers la societat l’entorn.