Ajuda: «Cerca cursos»

  • Aquesta serà la plataforma virtual que es farà servir durant el curs 2023-2024, per tant l'alumnat haurà d'estar atent a tot aquell material o tasques que s'hi pengin.