Ajuda: «Cerca cursos»

L’esperit emprenedor és un conjunt d’actituds, competències i habilitats que permeten a les persones convertir els seus somnis en projectes concrets o empreses i dur-los a terme. L’educació emprenedora no s’ha de confondre amb estudis d’empresa i economia, ja que el seu objectiu principal és promoure la creativitat, la innovació i l’autoocupació: “Emprendre és una mica més que posar en marxa una empresa”.