Ajuda: «Cerca cursos»

En aquest curs trobareu  el dossier i la feina suggerida per assolir els objectius marcats a l'assignatura de quart de socials.

4 seran els temes a desenvolupar: 

  1. El primer d'ells serà Història recent des de la Segona República espanyola fins l'actualitat.
  2. Espanya i la Unió Europea: organització política, territorial i participació ciutadana.
  3. La revolució tecnològica i la globalització al final del segle XX i principi del XXI

  4. El món laboralEn aquest curs farem un curs repàs dels diferents temes que conformen els continguts per preparar la prova d'accés a cicles de grau superior de formació professional.

 Hola a tot l'alumnat de socials de primer d'Espa. Aqui tindreu tot el material necessari per a seguir el desenvolupament d'aquest curs que avui iniciem. A continuació rebreu una petita formació sobre el funcionament de aquesta plataforma digital

Aquest curs fa un recorregut per la història de l'art des de la Prehistoria fins a la fi de l'Edat Moderna. A més a més, es veurà l'edat mitjana i l'edat moderna.

 Aquest curs versarà sobre  l'evolució històrica que les diferents formes d'organització de la vida en societat. Així farem una definició d'estat veurem els diferents tipus d'estat que s'han donat al llarg de la història. Quins sistemes  de govern hi ha hagut, quines han estat les seves característiques principals.

Després analitzarem com s'organitza l'estat Espanyol de les autonomies i com s'ha integrat en les diverses organitzacions internacionals. I, finalment, farem un recorregut com ha estat la lluita per l'adquisició dels drets i llibertats individuals.

Aquest curs tracta sobre els continguts treballats a ESPA 3 a la matèria de Ciències Socials.

Això implica l'estudi dels fets i processos històrics que han contribuït a la formació del món globalitzat en el que vivim avui dia.