Cursos disponibles

La nostre assignatura de matemàtiques es treballaran tots el continguts de 2n i 3r ESO i s'impartirà a l'aula ordinària i la llengua vehicular serà el català. La nostre eina de treball serà el moodle, on hi anirem penjant la tasca diaria, comentaris, vídeos explicatius, entre altres. També, s'ha de portar un quadern per poder anar realitzant altres tasques.


Molts d'ànims i a treballar! 


Curs de proves,,,no tinc ni idea de com anirà això.

Ja et diré coses....