Ajuda: «Cerca cursos»

Temari de Català de 1r d'ESO durant el curs escolar 21-22. 

El curs constarà d'avaluació inicial (15 octubre), 1a avaluació (15 desembre), 2a avaluació (15 de març) i 3a avaluació/global (17 de juny).

Al mes de juny repassarem continguts per preparar les proves finals i/o recuperacions dels blocs pendents: gramàtica, lectures, expressió escrita, expressió oral (exposicions de treballs), etc.