Ajuda: «Cerca cursos»

Procesos en instalaciones de ICT

Aquest mòdul és la continuació natural del mòdul de primer curs de grau superior "Configuració d'instal·lacions domòtiques i automàtiques". En el mateix es desenvolupen els aspectes pràctics de les instal·lacions domòtiques i d'automatització industrial, com són el desenvolupament d'esquemes i programari de control, el muntatge d'instal·lacions, l'engegada i proves, la localització d'avaries i el manteniment preventiu en els seus tres vessants, i el correctiu. De manera transversal s'inclouen les qüestions relacionades amb la seguretat i la salut en el treball.