Han de ser legals els empresaris amb els treballadors?

Han de complir la normativa legal els empresaris amb els treballadors?

Per exemple han de donar d'alta el treballador  a la Seguretat Social?

Han de complir amb la normativa de la jornada laboral?

Enviau les vostres opinions!(Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum)