Topic Name Description
URL MINI QÜESTIONARI PER TRIAR ESTUDIS
Topic 1 URL LLISTAT FPB I CF A LES ILLES BALEARS
URL EXPLICACIÓ PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS
URL VÍDEOS DE CICLES FORMATIUS
URL VÍDEOS FP CANTÀBRIA

COMUNITAT DE CANTÀBRIA. VÍDEOS PROMOCIONALS DELS SEUS CICLES

URL VÍDEOS CF COMUNITAT DE CATALUNYA

VÍDEOS PROMOCIONALS

Topic 2 URL LLISTAT UNIVERSITATS PÚBLIQUES ESPANYOLES

LLISTAT UNIVERSITATS PÚBLIQUES ESPANYOLES

Topic 3 URL INFORMACIÓ I MODELS D'EXÀMENS PBAU
URL OFERTA D'ESTUDIS DE GRAU
File VINCULACIÓ BATXILLER-ESTUDIS DE GRAU
Topic 5 File ASSIGNATURES 2N D'ESO LOMLOE
File ASSIGNATURES 3R D'ESO LOMLOE
File ASSIGNATURES 4T D'ESO LOMLOE
Topic 6 File RESUM DE LES MATÈRIES DEL BATXILLER I PBAU
File EXPLICACIÓ MATÈRIES DE 1R DE BATXILLERAT
Topic 7 URL COM ESTUDIAR A UNIVERSITATS D'AMÈRICA LLATINA I DE PORTUGAL
TEMA 8 ELS ITINERARIS FORMATIUS. File ELS PROGRAMES D' ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I ITINERARIS.

En aquest apartat es descriuen els diferents programes d' atenció a la diversitat que s' imparteixen als IES amb l' objectiu d' obtenir l' ESO i amb una finalitat real d' inserció formatiu/laboral.

File PAS DE FPB A GM

En aquesta graella es reflexen les preferències d' accés a Grau Mitjà presencial via FPB. Cicles impartits a Balears.

File PAS DE GM A GS

Preferències d' accés a grau superior presencial via títol de Tècnic Grau Mitjà. Cicles impartits a les Illes Balears.

File PAS DE BATX A GS

Preferències d' accés a Grau Superior presencial. Via Batxillerat (Cicles impartits a les Illes Balears)

File PAS DE GS A UIB

Preferències d' accés a grau universitari .Via títol de Tècnic Grau Superior.Estudis impartits a les Illes Balears.

També cal consultar la graella de reconeixement de credits de CFGS a UIB.

File QUADRE DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE CFGS A UIB.

En aquest quadre trobareu els crèdits que se us reconeixeran a cada grau segons la vostra titulació d´FP.

TEMA 9 PRESENTACIÓ DELS CICLES FORMATIUS D´ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES (AFD) A L´IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA. File CICLES FORMATIUS DE LA FAMÍLIA D¨ACTIVITATS FíSIQUES I ESPORTIVES (AFD) A L' IES GUIILLEM CIFRE DE COLONYA

Presentació del pla d´estudis i objectius del Cicle Formatiu de la família 

d´Activitats físiques i esportives.

TEMA 10 LA FIRA UNITOUR Folder CONTINGUTS D´INTERÈS DE LA FIRA UNITOUR

La fira més important per a orientar als estudiants preuniversitaris.

Tema 11 TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ DAVANT LA PBAU URL LA IMPORTÂNCIA DE LES TÊCNIQUES DE RELAXACIÓ

Conèixer tècniques de relaxació ens ajudarà a superar el repte de la PBAU.