Aquesta categoria va dirigida per tot aquell personal no docent extern al centre.

Inclou per tant famílies, personal no docent extern.....

Ajuda: «Cerca cursos»

Curs per a la digitalització i la modernització del curs de 1r i 2n d'ESO a l'IES Marc Ferrer