Cursos 1r GM Gestió Administrativa

Ajuda: «Cerca cursos»

A aquesta assignatura mostrarem una visió global de la comptabilitat a través del funcionament del departament de comptabilitat d’una petita i mitjana empresa, permetent així als estudiants ser capaços de relacionar els coneixements adquirits i identificar totes les operacions comptables com a part d’un procés.

Interpretació de la informació, aplicacions informàtics i programes de gestió i desenvolupament de la gestió administrativa per una millora 

activa i eficaç de l'empresa o emprenedor al seu entorn 

Rebre els coneixements i les habilitats per una comunicació efectiva, tothom necessita comunicar-se i compartir idees, tot això ens farà millorar

la competitivitat de l'empresa o emprenedor i activar l'adaptació a l'entorn empresarial