Projectes Multidisciplinars o Multinivell

Ajuda: «Cerca cursos»

Aquest curs inclou el material del MIT APP Inventory i la Inteligència Artificial (IA) de la web Machine Learning For Kids (MLFK).