Departament de Física i Química


Ajuda: «Cerca cursos»

Curs creat amb la finalitat de restaurar el moodle del curs passat i així tenir els recursos ja cercats.

Curs dirigit a alumnes de 1r  de batxillerat de la matèria física i química

Aquest curs va dirigit a l'alumnat de 4t d'ESO matriculats a la matèria de Física i Química