Departament de Física i Química


Ajuda: «Cerca cursos»

Curs dirigit a alumnes de 1r  de batxillerat de la matèria física i química

Aquest curs va dirigit a l'alumnat de 4t d'ESO matriculats a la matèria de Física i Química