Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

MATERIALS I RECURSOS DE L'IDIOMA FRANCÈS  PER A LA PREPARACIÓ DE LES PROVES DE L'EOI SEGONS LES COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES DEL NIVELL A2 (d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa) 

A través d'aquesta plataforma compartirem el materials i les presentacions que treballarem a les classes de Ciències Socials.

Esper que us sigui útil.

Joana

MATERIALS I RECURSOS  PER A LA PREPARACIÓ DE LES PROVES DE L'EOI SEGONS LES COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES DEL NIVELL B1 (d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa) 

MATERIALS I RECURSOS  PER A LA PREPARACIÓ DE LES PROVES DE L'EOI SEGONS LES COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES DEL NIVELL B1+ (d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa) 

Curs de divulgació científica i tècnica

Aquí trabareu recursos relatius a l'assignatura de Tecnologia INdustrial I de 1r de batxillerat

This site is intended for students of Batxillerat (Group A) aiming at passing the 1st course of the English language subject.