Material de l'assignatura de 3r d'ESO de matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics.