Help with Search courses

Aquest curs té per finalitat acompanyar els alumnes durant el segon quatrimestre del curs escolar 2019-20 a assolir el nivell necessari per passar amb èxit la prova escrita LESEVERSTEHEN UND GRAMMATIK de l'EOI.