Aproximació a la vida de Mercè Rodoreda

Des del programa "El meu avi"