L'adverbi

Feu clic en l'enllaç ladverbi (1).pdf per veure el fitxer.