Configuració del qualificador

1. Categories i ponderacions per ensenyament

L'eina qualificacions serveix pel professorat, per ordenar i obtenir les mitjanes ponderades de totes les activitats i exàmens, i per a l'alumnat per veure les notes d'aquestes i veure el seu progrés. Per tant, abans de començar hem de tenir clar l'esquema de ponderacions dels nostres ensenyaments. Així, per exemple, aquí tenim: