Configuració del qualificador

3. Configuració del qualificador

3.3. Afegir notes a l'element d'avaluació

Per afegir una nota al ítem creat anteriorment, hem d'anar a l'opció informe del qualificador, cercar l'ítem i apretar sobre el llapiç (veure imatge d'abaix)


Figura 13: Inserir qualificacions a un ítem de qualificacionsA continuació ens sortirà la pantalla següent (imatge 14). A la zona encerclada en blau posam la nota. Una opció molt interessant és posar notres masives, principalment útil quan volem posar zeros massius per aquells alumnes que han abandonatFigura 14: Inserir qualificacions de forma massiva