Configuració del qualificador

3. Configuració del qualificador

3.2. Introduir un elements d'avaluació

Un ítem d'avaluació és una opció que té el qualificador per introduir entrades de notes no vinculades a activitats (tasques, qüestionaris...) El més comú és utilitzar un ítem d'avaluació per afegir la nota d'un examen. A la imatge 12a podem veure un ítem de qualificació ja creat.


Important

Per crear un ítem d'avaluació hem d'anar al qualificador/categories i elements del llibre de qualificacions i seleccionar el botó d'abaix denominat afegeix un element de qualificació. 

A continuació ens sortirà una pantalla on podem configurar vàries opcions importants

  • El nom de l'element
  • La configuració màxima, recomenam posar 10, ja que les notes solen anar de 0-10
  • La qualificació per aprovar. Recomenam posar 5 , així les notes per sobre de 5 surten verdes i per davall vermelles
  • Tipus de visualització de les qualificacions, opció real, si  surten percentatges ,escales de lletres....


a) Exemple d'item de qualificació

  

b) Crear un ítem de qualificació

  

c) Configurar opcions d'un ítem de qualificacions

  

Figura 12: Ítem de qualificació