Configuració del qualificador

4. Visualització informe resum i d'usuari


 Informe resum 

Per anar a aquests informes hem d'anar al qualificador/pestanya visualització/pestanya informe resum o informe d'usuari.


Figura 15: Accés a informe resum


Per anar a l'informe resum també si pot anar desplegant el menú que tenim sobre la nostra fotografia d'usuari i seleccionant l'opció qualificacions. L'informe resum és la nota mitjana de tots els cursos que està fent aquell alumne, mentre que l'informe d'usuari son les qualificacions de totes les activitats dins un curs.Si triam aquesta opció, podem veure totes les notes que ha obtingut un alumne, un a un, i les seves mitjanes parcials i totals. Si anam al qualificador i seleccionam Informe d'usuari ens surt la següent pantalla. 


Figura 16: Accés a informe resum de l'alumne Informe usuari 


Amb l'informe usuari podem seleccionar un usuari (fletxa blava) i veure totes les activitats i exàmens realitzats, així com la seva nota mitjana. A més, veurem els % que representa cada activitat dins una categoria. Per exemple, en aquest cas(fletxa vermella), aquesta activitat representat un 5,56% de les notes de totes les activitats. La vista informe és el que l'alumne pot veure i és molt útil per consultar les notes mitjanes que l'alumne té fins aquest moment.


a) Selecció vista informe usuari

  

b) Selecció d'usuari i ponderació

  

c) Vista professor i vista usuari de l'informe

  

d) Informe usuari d'un alumne a l'IEDIB amb mitjanes parcials i totals

  

Figura 17: Opcions de l'informe usuari.