BEN-HUR

3. 1925 version of Ben-hur.

Ben-hur (1925)


Comentari en castellà de la pel·lícula https://es.wikipedia.org/wiki/Ben-Hur_(pel%C3%ADcula_de_1925)

Comentari comparatiu (en anglès) sobre la versió del 1925 i les versions més modernes https://www.kimt.com/content/news/Ben-Hurt-A-Tale-of-the-Christ-1925-vs-Ben-Hur-1959-vs-Ben-Hur-2016-468215963.html