Imprimeix aquest capítolImprimeix aquest capítol

Tipus nous de preguntes de qüestionaris a Moodle 3

4. Arrossegar i deixar anar marcadors

4.1. Ex: textos en cercles

Ex: textos en cercles

Per fer una pregunta com aquesta:

Cal fer una configuració com la següent:

En la retroacció general, en aquest cas, optem per posar una imatge amb les solucions de la pregunta. Aquesta imatge la podem obtenir responent a la pregunta amb l'opció 'Emplena amb les respostes  correctes' un cop s'ha finalitzat la pregunta.

Definim els marcadors indicant el nombre d'intents que es pot utilitzar cada marcador.

En aquest exemple no és convenient posar un marcador que no tingui destí.

A la secció Previsualitza pugem la imatge de fons.

Un cop pujada la imatge es previsualitza amb una quadrícula sobre la qual ens podem moure amb el cursor per localitzar les coordenades de cada punt on volem que s’arrossegui cada marcador. Hem d’apuntar els valors de les coordenades X, Y on han d’anar les diferents opcions per traslladar-les manualment a la secció 'Zones de destí'.

A 'Zones de destí' hem d'escriure quina forma tindrà la zona de destí: cercle, polígon o rectangle. Per a les zones de destí podem optar per un cercle de 12 píxels. Aquest cercle estarà centrat amb les coordenades que indiquem per a cada opció arrossegable. El format amb el que hem d'emplenar aquestes dades és: (X, Y; radi).