Imprimeix aquest capítolImprimeix aquest capítol

Qüestionaris de Moodle

2. Creació d'un Banc de Preguntes. Afegir Categories.

Aquí veurem com crear un banc de preguntes que estaran disponibles per seleccionar-les quan generem un nou formulari.

Les opcions per treballar al nostre banc de preguntes les tenim al bloc d’’Administració’ del curs:


És recomanable començar creant categories per classificar les nostres preguntes. Potser en un principi no li trobem utilitat, però a mesura que la nostra base de dates de preguntes vagi creixent, es farà cada vegada més necessari tenir-les agrupades en una estructura jeràrquica de categories i subcategories, per exemple, per lliurament, unitat didàctica, apartat d'una unitat didàctica, etc.

Per començar a crear categories hem de fer clic sobre l’enllaç ‘Categories’:


En aquesta pantalla hem d’escriure un nom i una descripció (opcional) per a la categoria o subcategoria que anam a crear i hem de seleccionar la ‘Categoria mare’, és a dir, la categoria que contindrà a la nova que anam a afegir. Dins aquest camp podrem seleccionar alguna de les categories existents, o bé, l’opció "Capdamunt" que significa que la nova categoria no queda continguda dins de cap altra. Finalment feim clic sobre el botó ‘Afegeix categoria’ i la nova categoria estarà creada.

A la pantalla de categories podrem observar les categories i subcategories que tenim creades i podrem editar-les, suprimir-les, moure-les o canviar-les de nivell amb les icones que tenim al seu costat: