Imprimeix aquest capítolImprimeix aquest capítol

Exemple d'una estructura de l'aula virtual utilitzant recursos i activitats

4. Funcionament de la matèria

El funcionament de la matèria és un recurs en format pàgina que explica tota l'organització del curs i totes les consideracions adients per a que l'alumne entengui tot el necessari per assolir els objectius.

Els apartats que pot incloure aquest recurs poden ser:

  • Metodologia del curs
  • Material didàctic 
  • Sistemes d'avaluació i recuperació
  • Tipus de prova i qualificació
  • Continguts