Quadern d'aprenentatge

Recordau:


reflexió del que sabia abans dels continguts treballats, que he apres amb detalls dels continguts treballats i com puc aplicar això al meu futur professional.