Treball polítiques actives

https://docs.google.com/document/d/19BA3jBsuk4bsDk9CZtNFZq3dH2d_JBdH/edit?usp=sharing&ouid=103015724490672591928&rtpof=true&sd=true