Treball nou jaciments laborals

Obriu l'enllaç i feis el treball grupal.

https://docs.google.com/document/d/1m4RK6YoQEBSHJgX4ZKz1mfN1LzU1WDrlYfOm88K0DFY/edit?usp=sharing

Aquesta és la rúbrica que us pot guiar per l'execució del treball

https://docs.google.com/document/d/19Y6vZPQVfivS_lj_PXFDgFjMFyRBQ57d/edit?usp=sharing&ouid=103015724490672591928&rtpof=true&sd=true

(Els links s'han de copiar i aferrar al navegador per poder veure)


heu de penjar la presentació aquí