FORMACIÓ: CURS MOODLE 2020-2021: Tous les participants

Filtres

Introducció i idees prèvies

Forum Forum Activitat 1 (Fòrum )

Configuració del curs i recursos

Test Test Activitat 2 (qüestionari)

Tasques i activitats H5P

Devoir Devoir Activitat 4 ( tasca sobre guia d'avaluació)

Configuració del qualificador

Test Test Activitat 5 (Qüestionari)