FORMACIÓ: CURS MOODLE 2020-2021: Todos los participantes

Filtros

Introducció i idees prèvies

Foro Foro Activitat 1 (Fòrum )

Configuració del curs i recursos

Cuestionario Cuestionario Activitat 2 (qüestionari)

Tasques i activitats H5P

Tarea Tarea Activitat 4 ( tasca sobre guia d'avaluació)

Configuració del qualificador

Cuestionario Cuestionario Activitat 5 (Qüestionari)