FORMACIÓ: CURS MOODLE 2020-2021: All participants

Filters

Introducció i idees prèvies

Forum Forum Activitat 1 (Fòrum )

Configuració del curs i recursos

Quiz Quiz Activitat 2 (qüestionari)

Tasques i activitats H5P

Assignment Assignment Activitat 4 ( tasca sobre guia d'avaluació)

Configuració del qualificador

Quiz Quiz Activitat 5 (Qüestionari)