FORMACIÓ: CURS MOODLE 2020-2021: Tots els participants

Filtres

Introducció i idees prèvies

Fòrum Fòrum Activitat 1 (Fòrum )

Configuració del curs i recursos

Qüestionari Qüestionari Activitat 2 (qüestionari)

Tasques i activitats H5P

Tasca Tasca Activitat 4 ( tasca sobre guia d'avaluació)

Configuració del qualificador

Qüestionari Qüestionari Activitat 5 (Qüestionari)