Aide sur Rechercher des cours

Economia de l’empresa és una aproximació a la realitat empresarial entesa des d’un enfocament ampli, tant per a atendre la comprensió dels mecanismes interns que la mouen com per les seves interrelacions amb la societat. El món de l’empresa està present diàriament en els mitjans de comunicació, forma part de la vida de milions de treballadors i repercuteix en totes les llars. D’altra banda, l’empresa és una entitat en transformació constant, que s’adapta als successius canvis socials, tecnològics, polítics etc., innovacions que al seu torn generen progressos socials, però també inconvenients i incerteses que han de ser valorats en cada cas.