Aide sur Rechercher des cours

La matèria d’economia requereix seguir una metodologia que tengui presents els problemes econòmics actuals i que constantment faci referències a la realitat de les Illes Balears, sense oblidar la necessitat de donar-hi un enfocament interdisciplinari que posi l’economia en un context sociològic, polític i històric.