LA IMPORTÂNCIA DE LES TÊCNIQUES DE RELAXACIÓ

Conèixer tècniques de relaxació ens ajudarà a superar el repte de la PBAU.