Allgemeines Forum

Forum Beschreibung Themen
Taulell d'avisos i notícies
Anuncis i notícies generals
0

Lernforen

Abschnitt Forum Beschreibung Themen
Abschnitt 2 Han de ser legals els empresaris amb els treballadors?

Han de complir la normativa legal els empresaris amb els treballadors?

Per exemple han de donar d'alta el treballador  a la Seguretat Social?

Han de complir amb la normativa de la jornada laboral?

Enviau les vostres opinions!


0