TASCA JORNADA LABORAL

1. Cerca l'Estatut dels treballadors en el BOE. Guarda´l i cerca les respostes a les següents preguntes.

2. Quina és la jornada laboral màxima?

3. Quin és l'horari nocturn?

4. Quin és el descans setmanal mínim?

5. Quin és el descans entre jornades?