Desenvoluparem el procés d'una activitat comercial.