La psicologia, com a branca del saber, té com a objectius bàsics l’autoconeixement i la comprensió de la pròpia individualitat, així com de les conductes i relacions entre els individus, coneixements que ajudaran els alumnes del segon curs del batxillerat a madurar com a éssers humans, a entendre la conducta de les persones amb qui conviuen i a desenvolupar estratègies per resoldre les qüestions que poden aparèixer en la seva vida personal i laboral. En aquest sentit, la matèria de psicologia s’orienta cap als interessos i les curiositats d’aquesta fase del desenvolupament humà en què estan immersos els alumnes i en què la curiositat per les qüestions psicològiques, unida al desenvolupament de les seves capacitats cognoscitives, els permetrà comprendre més profundament els fenòmens humans des de les bases humanístiques i científiques. Per això, aquesta assignatura s’adreça als alumnes interessats per la recerca i la comprensió de la conducta humana i els processos mentals subjacents.