Hilfe für Kurse suchen

La geografia té com a finalitat estudiar i analitzar l’organització de l’espai, els paisatges i les activitats que es desenvolupen sobre el territori, entès com el conjunt de relacions entre el mateix territori i la societat que hi actua. Per aconseguir-ho, la geografia del batxillerat, que inclou un vast i rellevant camp de coneixements, ha de transmetre les capacitats i els procediments que permetin, de manera detinguda i detallada, estudiar aquesta realitat espacial de cada vegada més complexa, heterogènia i mòbil en el marc d’un món globalitzat i percebut progressivament com a més unitari, però també molt fragmentat i divers.

Mitjançant l’estudi d’aquesta assignatura, l’alumne pot adquirir una visió global, més analítica i d’abast molt més ampli dels fets i els processos geogràfics. Es pretén facilitar l’estudi de les interaccions que es produeixen a l’espai, comprendre les diverses estructures i organitzacions espacials i analitzar els problemes territorials, especialment les causes d’aquests problemes, així com preveure les conseqüències que comporten les decisions que s’adopten sobre l’ús d’aquest espai.