Aide sur Rechercher des cours
A través d'aquesta plataforma anirem treballant els diferents continguts de l'assignatura. 

TEMA 4.LES EQUACIONS I ELS SISTEMES.